Dom, Ogród

Skąd się wzięła tradycja łamania się opłatkami

Zdecydowana większość z nas nie może sobie wyobrazić Wigilii Bożego Narodzenia bez dzielenia się opłatkami. Ten biały, cienki kawałek chleba bardzo dużo symbolizuje, ponieważ chleb jest przecież jednym z najważniejszych symboli dobrobytu i szczęścia. Taka tradycja powstała dawno temu, bowiem już w początkowych latach chrześcijaństwa, gdzie stała się symbolem komunii duchowej. Z upływem czasu opłatki zaczęto zanosić do swoich domów, dla osób które z różnych powodów nie miały możliwości uczestniczenia we mszy, aby w pewnym momencie zostać jednym z symboli Bożego Narodzenia.

Jak się okazuje praktykowanych nie tylko w naszym kraju, ale też chociażby we Włoszech, na Słowacji w Czechach. Tradycyjne oplatki mają postać bardzo cienkich chlebowych płatków. Najczęściej posiadają biały kolor, ale można też znaleźć w sprzedaży kolorowe wersje, przeznaczone dla bydła. Nasza tradycja nakazuje, aby w czasie wigilii łamać się białym opłatkiem, i to takie właśnie pojawiają się najczęściej na wigilijnych stołach. Opłatki na święta robi się wyłącznie z wody i białej mąki, bez żadnych innych dodatków.

Z dobrze wymieszanej masy formuje się cienkie płatki, jakie wypiekane są następnie w piecu przez kilka minut, a potem docinane oraz pakowane. Produkcja opłatków odbywa się przez cały rok, lecz największe jej natężenie przypada na okres od września do grudnia. Normalne opłatki kupić można we wszystkich sklepach, a jeżeli ktoś będzie chciał mieć je poświęcone, to musi się po nie wybrać do któregoś z kościołów.

+Tekst Sponsorowany+

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY