ARTYKUŁ SPONSOROWANY Zdrowie

Przekazywanie złej oraz bolesnej wiadomości – przetestuj, co radzi psycholog

Rodzina jaka boryka się z problemami alkoholowymi inaczej nazywana będzie rodziną patologiczną. W takiej rodzinie wszystkie podstawowe funkcje rodzicielskie pozostają naruszone, i zaburzeniu ulegają tutaj procesy socjalizujące. Dzieci, jakie wychowują się w familiach z problemem alkoholowym spotykają się z rozmaitego typu przemocą. Oprócz przemocy takiej dosłownej, innymi słowy fizycznej czy seksualnej, spotyka ich przemoc słowna. Czyli rodzice krytykują, oszukują, niesprawiedliwie traktują. Takie dzieci jak najprędzej trzeba objąć pomocą psychologiczną. Pomoc psychologiczna oferowana przez terapia indywidualna radom jest tu niesłychanie ważna, żeby zapewnić tym dzieciom w głównej mierze poczucie bezpieczeństwa, jak również nakierować, w jaki sposób należy w przeróżnych sprawach postępować.

Na czym polega pomoc psychologiczna dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem? Przede wszystkim ma wspomagać ich w poprawniejszym radzeniu sobie z sytuacją życiową w jakiej się znajdują. Wypada wiedzieć, iż nie zawsze pomoc ta przyniesie widoczne efekty. Będzie to miało tylko i wyłącznie w owym czasie sens, kiedy dziecko wytworzy klimat bezpieczeństwa oraz zaufa osobie, jaka chce jej pomóc a wobec tego psychoterapeucie. Każde dziecko, jakie boryka się z pewnymi kłopotami, czy także wychowuje się w rodzinach patologicznych przydatna jest pomoc.

Jeżeli gra toczy się o dzieci alkoholików, to pomoc psychologiczna, w tej kwestii powinna być nakierowana po największej części na pozbyciu się poczucia winy, wstydu, osamotnienia, osłabienie poczucia krzywdy, zdobyciu wiary że w życiu sobie poradzi. Pomóc dziecku będziemy w stanie tylko i wyłącznie wtedy kiedy nabierze ono do nas zaufania, oraz będzie chciało z nami rozmawiać. Dzieci, których spotyka przemoc niezwykle niejednokrotnie zamykają się w sobie i nie chcą nic mówi. Tworzą swój osobisty świat, do jakiego nie dopuszczają nikogo obcego, nawet jeśli jest to osoba, jaka pragnie mu pomóc.

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY