ARTYKUŁ SPONSOROWANY Zdrowie

Zakłócenia lękowe u potomstwa a wizytacja u psychologa

Własnością charakterystyczną zaburzeń lękowych jest to, że lęk nie jest warunkowany wystąpieniem żadnej określonej sytuacji. Do tej grupy zakłóceń kategoryzuje się pomiędzy innymi: zaburzenia lękowe z napadami strachu, niejednokrotnie nazywane także lękiem panicznym. O ich istocie stanowi gwałtowne pojawienie się strachu bez żadnych przyczyn.

Jego nasilenie jest tak duże, że czujący go człowiek rozpoczyna się panicznie bać – pomóc może terapia ręki gdańsk. Stąd też objaśnienie tych zaburzeń mianem leku panicznego. Połączone z napadami lęku doznania emocjonalne są znacznie silniejsze od podobnych doznań w sytuacjach praktycznego zagrożenia. Napady lęku nie mają charakteru ciągłego, są w stanie jednakże pojawić się w wielu przypadkach w rozmaitych odstępach czasu. Trwają od kilku do kilkudziesięciu minut.

Z reguły towarzyszą im: przyśpieszone bicie serca, uczucie bólu w klatce piersiowej, ból głowy lub ucisk w skroniach, a też nieraz pojawia się pocenie się i uczucie duszenia się. Postać dotknięta tym zaburzeniem, ma wrażenie ze za sekundę nastąpi coś marnego, umrze, czy też ulegnie wypadkowi.

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY